2022-05-27

Okres przechowywania plików zamawianych w ramach funkcji „Wymiana plików” w iPKO biznes został wydłużony z 3 miesięcy do 1 roku.

Wprowadzona zmiana umożliwia wgląd w dostarczone pliki do 365 dni wstecz i ma zastosowanie dla plików dostarczonych od 28 stycznia br. 

Wymiana plików

Uwaga!

Wprowadzając kryteria wyszukiwania należy wskazać daty mieszczące się w zakresie 3 miesięcy.

Wymiana plików