2021-10-11

PKO Bank Polski osiągnął wysoką kapitalizację i wycenę akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. W kolejnych kwartałach bank chce wzmacniać przewagi - kontynuować model ekspansji zagranicznej i wypracowywać najlepsze wyniki dla akcjonariuszy. Szukać możliwości, aby rozwijać się w sposób jeszcze bardziej zrównoważony. cytat

Trwające dobra koniunktura na warszawskim parkiecie wsparta niedawną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stopy referencyjnej o 40 pb. bardzo pozytywnie wpływają na notowania największych spółek na GPW, w szczególności z sektora bankowego.

- Obecna wycena akcji i kapitalizacja giełdowa PKO Banku Polskiego jest jednoznacznym dowodem tego, że inwestorzy doceniają sposób odbudowy wyników po trudnym 2020 r. Jej fundamentem był wzrost skali działania, rozwój nowych linii biznesowych, odpowiedzialne podejście do ryzyka oraz silna dyscyplina kosztowa. – mówi Jan Emeryk Rościszewski, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Sprzyjające warunki giełdowe wykorzystuje Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, które jaki jedyne z polskich podmiotów skutecznie rywalizuje na rynku akcji z globalnymi bankami inwestycyjnymi. Ma to przełożenie na rekordowe wyniki biura w 2021 r. wspierające w coraz większym stopniu wyniki banku. Przykładowo sierpień przyniósł BM najwyższe w historii przychody z transakcji na rynku pierwotnym (transakcje IPO, SPO i ABB), a przychody z obrotu akcjami na GPW w październiku też zapowiadają się rekordowo.

W tym roku łączna wartość transakcji na rynku pierwotnym, w których uczestniczył BM wyniosła 9,3 mld zł. Wpisuje się to w strategię banku związaną z rozwojem nowych linii biznesowych oraz ekspansji zagranicznej.

W ostatnim czasie wprowadzone zostały nowe usługi do których należy indywidualne doradztwo inwestycyjne dla klientów z portfelami powyżej 3 mln zł, które znalazło uznanie klientów z aktywami ponad 100 mln zł czy sporządzanie analiz i rekomendacji na zlecenie emitenta.