2020-05-04

Aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

1.

Karta PKO Mastercard Corporate* 1)

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

2.

Karta PKO Mastercard Corporate Executive* 1)

 

limit cykliczny

200 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

3.

Karta PKO Mastercard Corporate Municipium* 1)

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

4.

Karta PKO Visa Business Charge* 1)

 

limit cykliczny

100 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

5.

Srebrna karta PKO Mastercard Business*

 

limit cykliczny

20 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

20 000 zł

6.

Złota karta PKO Mastercard Business*

 

limit cykliczny

50 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

7.

Karta PKO Biznes Partner*

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

 

8.

Karta Business Waluta MSP w EUR* 1)

 

dzienny limit transakcji gotówkowych

10 000 EUR

dzienny limit transakcji bezgotówkowych

15 000 EUR

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 500 EUR

9.

Karta Business Waluta MSP w USD* 1)

 

 

dzienny limit transakcji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit transakcji bezgotówkowych

15 000 USD

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 500 USD

10.

Karta debetowa PKO Visa Business*

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

11.

Karta debetowa PKO Visa Business Debit* 1)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

50 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych:

 

a) dla klientów korporacyjnych

50 000 zł

b) dla klientów MSP

30 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

12.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR* 1)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 EUR

 

dzienny limit transakcji płatniczych

15 000 EUR

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 000 EUR

13.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD* 1)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

15 000 USD

 

dzienny limit transakcji płatniczych

20 000 USD

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 500 USD

14.

Karta debetowa typu przedpłaconego/ karta przedpłacona dla klientów rynku korporacyjnego*

 

 

limit wydatków na karcie

do wysokości środków na karcie albo zgodnie z warunkami umowy

15.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit* 1)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

limit wydatków na karcie

200 000 zł

16.

Karta PKO Visa Business Charge * 1)(dostępny na kartach wydanych dla klientów MSP)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

 

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

17.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.* 1)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

18.

Karta kredytowa Euro Biznes* 1)

 

dzienny limit wypłaty gotówki

60% dostępnego limitu karty

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

19.

Karta debetowa Visa Business Adm.

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

 

* Limity dla transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN w kraju wynoszą 100 zł dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej. Powyżej tej kwoty transakcję trzeba potwierdzić takim kodem.

Kod PIN może też być wymagany niezależnie od kwoty transakcji zbliżeniowej.

Transakcje zbliżeniowe są dokonywane z uwzględnieniem, w zależności od rodzaju karty, wolnych środków na rachunku/limitu kredytowego/limitu cyklicznego/limitu miesięcznego oraz ustalonego dla karty dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Dla kart debetowych PKO Visa Business oraz PKO Visa Business Debit transakcje zbliżeniowe bez konieczności potwierdzania kodem PIN, mogą być dokonywane bez uwzględnienia dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych, miesięcznego limitu transakcji oraz stanu wolnych środków na rachunku. Zależy to od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym dokonywana jest transakcja płatnicza.

Dla transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych za granicą wartość pojedynczej transakcji ograniczona jest limitem zbliżeniowym transakcji jaki obowiązuje w danym kraju, z uwzględnieniem, w zależności od rodzaju karty wolnych środków na rachunku/ limitu kredytowego/ limitu cyklicznego/limitu miesięcznego oraz ustalonego dla karty dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Limity transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN są różne dla poszczególnych krajów.

1) karty z funkcją zbliżeniową mają na plastiku oznaczenie płatności zbliżeniowychikonka - płatności zbliżeniowe

 

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

1.

Karta kredytowa PKO EURO Biznes

2 000 zł

50 000 zł

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

2 000 zł

500 000 zł

3.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

1 000 zł

500 000 zł

Jednocześnie informujemy, że od 29 maja 2020 r. stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

7,20%

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

7,20%

3.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

7,20%


Klienci, którzy mają karty kredytowe PKO Euro Biznesmogą rozłożyć zadłużenie na raty przy podwyższeniu limitu i/lub przelewie środków na rachunek firmowy z karty.

Szczegółowe warunki spłaty ratalnej:

 1. Posiadacz karty może z niej skorzystać, o ile postępuje zgodnie z Regulaminem wydawania i używania karty kredytowej PKO typu Biznes, a w szczególności terminowo spłaca zadłużenie.
 2. W przypadku podwyższenia lub niewykorzystania limitu karty, ma możliwość przelewu środków na rachunek firmowy i rozłożenia na raty (3, 6, 9, 12 lub 24 miesięcznych rat).
 3. Przelana na rachunek firmowy kwota, może być rozłożona na raty, o ile są spełnione łącznie następujące przesłanki:

- kwota została zaewidencjonowana na rachunku karty kredytowej w bieżącym cyklu rozliczeniowym,

- nie upłynęły 3 dni od dnia zaewidencjonowania transakcji na rachunku karty kredytowej,

- kwota lub kwoty transakcji (łącznie) nie przekracza/ją 95% limitu kredytowego,

- minimalna kwota przelewu wynosi 500 zł.

 1. Usługa rozłożenia zadłużenia na raty nie zwiększy wysokości przyznania limitu kredytowego.
 2. Rata kredytu w usłudze wpłaty ratalnej jest doliczana do minimalnej kwoty do zapłaty. Spłaty należy dokonać w terminie podanym na zestawieniu transakcji.
 3. Posiadacz karty może skorzystać z wcześniejszej spłaty transakcji, która jest  rozłożona na raty. W tej sytuacji na 3 dni robocze przed jej spłatą, musi skontaktować się  z Kartolinią.
 4. Bank może anulować spłatę ratalną jeśli klient nie spłaci w terminie kwoty minimalnej, która jest podana na zestawieniu transakcji.
 5. Konsultanci skontaktują się z Posiadaczem karty i zaproponują usługę spłaty ratalnej.  Więcej informacji pod numerem Infolinii 0800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora).
 6. Bank pobiera opłatę 1 zł za obsługę każdej raty.
 7. Określenia, które zostały użyte w komunikacie są zdefiniowane w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO typu Biznes.

 

Dodatkowo przypominamy, że usługa CASH BACK, która umożliwia wypłatę gotówki podczas wykonywania transakcji bezgotówkowej - pomniejsza dzienny limit transakcji płatniczych. 

Kwota wypłaty jest wliczona w dostępny dzienny limit transakcji płatniczych.

Maksymalna wysokość wypłaty przy transakcji bezgotówkowej przy użyciu kart:

 • PKO Biznes Partner
 • PKO Visa Business
 • PKO Visa Business Debit
 • debetowych do rachunków walutowych
 • debetowych typu przedpłaconego dla klientów rynku korporacyjnego

wynosi:

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

300 zł

500 zł

 1. USŁUGA 3D-SECURE DLA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE

Bezpłatna usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie przy płatnościach internetowych dla kart ze znakiem Visa i Mastercard.

Jeśli sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure, przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Pojawienie się  kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Płatność kartą za zakupy w internecie może być niemożliwa, jeśli nie został podany aktualny numer telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe). Klienci MSP mogą zarządzać numerami dedykowanymi do usługi przez serwis internetowy iPKO.

Od 2 stycznia 2017 r. użytkownicy niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego nie mogą wykonywać transakcji bez fizycznego użycia karty (dotyczy to m.in. transakcji internetowych). Jest to związane z rekomendacją KNF, która dotyczy bezpieczeństwa transakcji płatniczych w internecie.

Transakcje bez fizycznego użycia karty, czyli np. te wykonywane przez internet zabezpieczane usługą 3D-Secure, są dostępne dla personalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego.