2022-04-22

Od 22 kwietnia 2022 r. podwyższamy oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych

Zmiana oprocentowania objęła:

  • Rachunek Oszczędnościowy Plus,
  • Rachunek Oszczędnościowy (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.),
  • Konto oszczędnościowe Progres Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia 2015 r.),
  • Pierwsze Konto Oszczędnościowe
  • PKO Konta Dziecka
  • Rachunek SKO Konto Plan Szkoły
  • Rachunek SKO Konto Plan Rady Rodziców
  • Rachunek SKO Konto dla Ucznia

 

 

Oprocentowanie zmienne

Aktualne

Obowiązujące

od 22.04.2022 r.

Rachunek Oszczędnościowy Plus

do 999,99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 999,99 do 9 999, 99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 9 999,99 do 19 999,99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 19 999,99 do 49 999,99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 49 999,99 do 99 999,99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 99 999,99 do 199 999,99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 199 999,99 do 499 999,99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 499 999,99 do 999 999,99 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 999 999,99 zł

0,01

0,50

PKO Konto Dziecka

do 2 500,00 zł

0,30

0,80

nadwyżka ponad 2 500,00 zł

0,10

0,50

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

do 10 000,00 zł

0,01

0,50

nadwyżka ponad 10 000,00 zł

0,01

0,50

Oprocentowanie bonusowe - Bonus

0,50

1,00

Rachunek Oszczędnościowy (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.)

do 999,99 zł

0,01

0,50

od 1 000,00 do 9 999, 99 zł

0,01

0,50

od 10 000,00 do 19 999,99 zł

0,01

0,50

od 20 000,00 do 49 999,99 zł

0,01

0,50

od 50 000,00 do 99 999,99 zł

0,01

0,50

od 100 000,00 do 199 999,99 zł

0,01

0,50

od 200 000,00 zł

0,01

0,50

Konto oszczędnościowe Progres Adm. (oferowane do dnia 19 kwietnia 2015 r.)

do 4 999,99 zł

0,01

0,50

od 5 000,00 do 49 999,99 zł

0,01

0,50

od 50 000,00 zł

0,01

0,50

Rachunek SKO Konto Plan Szkoły

0,05

0,50

Rachunek SKO Konto Plan Rady Rodziców

0,05

0,50

Rachunek SKO Konto dla Ucznia

do 2 500,00 zł

0,30

0,80

nadwyżka ponad 2 500,00 zł

0,10

0,50