2022-10-14

Od 14.10.2022 r. do 3.01.2023 r. podwyższamy promocyjnie oprocentowanie na kontach oszczędnościowych do 2% w skali roku.

Oprocentowanie zmieni się dla:

  • Konta Oszczędnościowego Plus
  • Konta Oszczędnościowego
  • Konta Oszczędnościowego Progres Adm.

 Promocyjne oprocentowanie kont oszczędnościowych

 


Słowniczek:

Konto Oszczędnościowe Plus – Rachunek Oszczędnościowy Plus

Konto Oszczędnościowe - Rachunek Oszczędnościowy (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.),

Konto Oszczędnościowe Progres Adm. (oferowane do dnia 19 kwietnia 2015 r.),