2021-12-23

Zadbaj o przyszłość i obniż swój podatek dochodowy za 2021 rok

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE lub jedno z nich) otwierasz za darmo online w serwisie internetowym iPKO lub aplikacji IKO – sprawdź, dlaczego warto:

  • Co roku możesz odliczać kwotę wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania - w 2021 r. masz ulgę nawet do 2 019 zł*
  • Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych (19%) na koniec oszczędzania**
  • Wybierając IKZE+IKE Twoje oszczędności w pierwszej kolejności trafiają do IKZE (maksymalna wpłata w 2021 roku to 6 310,80 zł*), a następnie zasilają IKE (w 2021 roku do 15 777 zł)
  • W serwisie internetowym iPKO dzięki PKO Inwestomatowi określasz cel oszczędzania „Emerytura” oraz otrzymujesz rekomendację funduszu inwestycyjnego z oferty PKO TFI
  • Aby skorzystać z Pakietu Emerytalnego PKO TFI w IKO kliknij "Przejdź do IKO", a po zalogowaniu wybierz "Kup fundusz" i "Emerytura".

*Kwota 2 019 zł to szacunkowe wyliczenie maksymalnej ulgi podatkowej dla osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności, przy wpłacie maksymalnej 6 310,80 zł na rachunek IKZE w 2021 roku. Uwaga: uzyskanie ulgi nie jest automatyczne. Zasięgnij porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

**Brak podatku od zysków kapitałowych (19%) na koniec oszczędzania po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Z wypłacanych środków z IKZE  pobierany jest 10% zryczałtowany podatek.

Informacja reklamowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem – zapoznaj się z dokumentem Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz prospektem informacyjnym PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio. Pełna nota prawna Usługa doradztwa inwestycyjnego lub fundusze inwestycyjne mogą być dla Ciebie nieodpowiednie, co uniemożliwi skorzystanie z PKO Inwestomatu. Na stronie pkobp.pl/inwestomat i w Broszurze informacyjnej MiFID znajdziesz szczegółowe informacje o ryzyku.