2019-12-23

W związku z brakiem możliwości kontynuowania programu IAPA dostępnego dla posiadaczy/użytkowników wybranych kart kredytowych i obciążeniowych, korzystanie z usług dostępnych w ramach tego programu możliwe będzie do 28.02.2020 r. Po tym terminie karty IAPA, które posiadają Użytkownicy kart obciążeniowych oraz  kredytowych PKO Banku Polskiego SA:

  • PKO Mastercard Corporate Executive,
  • PKO Mastercard Business Złota,
  • PKO Mastercard Corporate oraz PKO Mastercard Corporate Municipium (pakiet opcjonalny),
  • PKO VISA Business Credit Złota (pakiet opcjonalny).

zostaną dezaktywowane i przestaną działać. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od IAPA, karty te należy zniszczyć w powyższym terminie.

O zmianach w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Klientów rynku korporacyjnego, związanych z zakończeniem programu IAPA, zostaną Państwo poinformowani zgodnie z zapisami Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej typu Business oraz Regulaminu wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business.