2022-09-28

27 września br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała tzw. Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez indeks WIRON® (Warsaw Interest Rate Overnight).

Sprawdź najważniejsze założenia Mapy Drogowej KNF:

  • Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana do końca 2024 r., przy czym produkty oparte o nowy indeks WIRON® mogą pojawić się na polskim rynku już w 2023 roku
  • Całkowite zaprzestanie opracowywania i publikacji wskaźników WIBOR® i WIBID® jest planowane w 2025 roku
  • Metodyka kalkulacji indeksu WIRON® jest taka sama jak wcześniej opublikowana przez GPW Benchmark metodyka kalkulacji indeksu WIRD®. Zmienia się tylko jego nazwa – ta nowa (WIRON®) podkreśla, że wskaźnik opiera się na danych rynkowych reprezentujących transakcje overnight (czyli krótkoterminowych depozytów zakładanych na 1 dzień na rynku międzybankowym)
  • Docelowo WIRON® ma stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, zgodnie z rozporządzeniem BMR
  • Dokument Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez indeks WIRON® przygotowała Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Przeczytaj komunikat KNF