2021-12-03

Zbliża się termin otrzymywania deklaracji podatkowych za 2021 rok. Pamiętaj, zaktualizuj swoje dane.

Niedługo przekażemy klientom deklaracje podatkowe: 

  • PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń)
  • IFT-1R - informacja o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób, które mają inne miejsce zamieszkania niż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. nierezydentów).

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, deklaracje zawierają dane z 31 grudnia 2021 roku.

Prosimy o sprawdzenie i zaktualizowanie swoich danych najpóźniej do 31.12.2021 r.
Bez aktualnych danych nie będziemy mogli poprawnie przygotować deklaracji

  • w przypadku PIT-11 są to:
  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: PESEL,
  3. adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.
  • w przypadku IFT-1R są to:
  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: numer podatkowy nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  3. adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

W serwisie internetowym iPKO sprawdzisz poprawność swoich danych i zaktualizujesz adres zamieszkania, adres korespondencyjny, e-mail oraz numer telefonu (Moje sprawy → Dane osobowe).

Pozostałe dane możesz zmienić w dowolnym oddziale banku.   

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych oddziałów banku.