2019-07-05

Informujemy, że z dniem 5 lipca 2019 r. zmianie ulega Cennik, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usługi e-Księgowość. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych funkcji, które umożliwiają:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
  • sporządzenie remanentu,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu - kilometrówka.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na ceny pakietów i usług dodatkowych.

Usługa e-Księgowość jest stale udoskonalana. O uruchomieniu kolejnych funkcji będziemy informować na bieżąco.