2019-04-08

Od 8 kwietnia 2019 r. zmienia się Cennik usługi e-Księgowości (Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usługi). Zmiana polega na aktualizacji zakresu dostępnych funkcji. Z treści aktualnego Cennika zostały usunięte: prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) i zamknięcie miesiąca oraz przelewy podatkowe. Zostaną one uruchomione w kolejnej fazie rozwijania usługi e-Księgowości.

Zmiany te nie wpływają na ceny pakietów i usług dodatkowych.

Cały czas udoskonalamy usługę e-Księgowości a o uruchomieniu nowych funkcji będziemy informować na bieżąco.

Sprawdź, jak skorzystać z e-Księgowości.