2020-02-01

informujemy, że od 1 lutego 2020 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych
(w % w stosunku rocznym):

  • Rachunku terminowych lokat oszczędnościowych w EUR i USD (zmienna stopa procentowa):
Środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych 
w walutach wymienialnych 
(oferowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.):

Waluta

EUR

USD

a) na 36 miesięcy

0,10

0,10

b) na 24 miesiące

0,10

0,10

c) na 12 miesięcy

0,10

0,10

d) na  6 miesięcy

0,10

0,10

  • Rachunku oszczędnościowym w USD - oferowanym do dnia 30 listopada 2019 r. (zmienna stopa procentowa)

Środki na Rachunku oszczędnościowym w USD  (oferowanym do dnia 30 listopada 2019 r.)

w kwocie do 999,99 USD

0,10

w kwocie od 1 000,00 USD

0,10

  • Koncie oszczędnościowym Progres Adm. w USD - oferowanym do 19 kwietnia 2015 r. (zmienna stopa procentowa)

Środki na Koncie oszczędnościowym Progres Adm. w USD (oferowanym do 19 kwietnia 2015 r.)

w kwocie do 4 999,99 USD

0,10

w kwocie od 5 000,00 do 49 999,99 USD

0,10

w kwocie od 50 000,00 USD

0,10

  • Rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie w USD (zmienna stopa procentowa)

Środki na Rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie w USD

0,00

  • Rachunku walutowym Adm. w USD (zmienna stopa procentowa)

Środki na Rachunku walutowym Adm. w USD  (oferowanym do 30 października 2014 r.)

0,00