2020-06-12

Od 15 czerwca 2020 r. zmieni się oprocentowanie Rachunku terminowych lokat oszczędnościowych w USD i GBP wycofanych z oferty (zmienna stopa procentowa).

Oprocentowanie (%) środków pieniężnych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych w walutach wymienialnych (oferowanych do dnia 31.12.2015 r.) 

Waluta

USD

GBP

na 36 miesięcy

0,01

0,01

na 24 miesiące

0,01

0,01

na 12 miesięcy

0,01

0,01

na  6 miesięcy

0,01

0,01