2020-04-01

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się oprocentowanie rachunku lokaty terminowej w PLN. Nowe oprocentowanie lokaty to:

Rachunek lokaty terminowej

Wyszczególnienie

Oprocentowanie  w stosunku rocznym (w %)

 

Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii Banku)

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO (w ramach usługi bankowości elektronicznej)

na 1 miesiąc

0,30

0,50

na 3 miesiące

0,30

0,50

na 6 miesięcy

0,30

0,50

na 12 miesięcy

0,30

0,50

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat otwartych do 31 marca 2020 r.