2020-01-13

informujemy, że od 13 stycznia 2020 r. zmianie ulega oprocentowanie rachunku lokaty terminowej na nowe środki. Nowe oprocentowanie będzie wynosiło:

Rachunek lokaty terminowej na nowe środki

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

 

Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO

na 1 miesiąc

1,00

1,30

na 3 miesiące

1,00

1,30

na 6 miesięcy

1,00

1,30

na 12 miesięcy

1,00

1,30