2019-06-19

Uprzejmie informujemy, że od 21 czerwca 2019 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych. Nowe oprocentowanie będzie wynosiło:

Rachunek lokaty terminowej

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

 

Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO

na 1 miesiąc

0,30

0,60

na 3 miesiące

0,40

0,70

na 6 miesięcy

0,50

0,80

na 12 miesięcy

0,60

0,90

 

Rachunek lokaty terminowej na nowe środki

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

 

Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO

na 3 miesiące

1,30

1,60