2020-10-23

26 października 2020 r. zmieni się oprocentowanie środków na Koncie oszczędnościowym Progres Adm. Zmiana dotyczy rachunków w złotych (PLN) oraz w dolarach amerykańskich (USD).

Nowe oprocentowanie wynosi:

1) dla rachunków prowadzonych w PLN:

Konto oszczędnościowe Progres Adm.

zmienna stopa procentowa (w %, w stosunku rocznym)

1)

do 4 999,99 zł

0,01

2)

od 5 000,00 zł do 49 999,99 zł

0,01

3)

od 50 000,00 zł

0,01

 2) dla rachunków prowadzonych w USD:

Konto oszczędnościowe Progres Adm.

zmienna stopa procentowa (w %, w stosunku rocznym)

 

1)

do 4 999,99

0,01

2)

od 5 000,00 do 49 999,99

0,01

3)

od 50 000,00

0,01

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 654/E/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.