2020-06-02

Od 2 czerwca 2020 r. oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw  o stałej stopie procentowej w stosunku rocznym wynosi:

  • dla lokat oferowanych  w  oddziałach, agencjach banku oraz za pośrednictwem  serwisu telefonicznego (infolinii banku):

Lokata

do 249.999,99 zł

powyżej 249.999,99 zł

na 7 dni

0,01

0,05

na 14 dni

0,01

0,05

na 21 dni

0,01

0,05

na 1 miesiąc

0,01

0,10

na 2 miesiące

0,01

0,10

na 3 miesiące

0,01

0,15

na 6 miesięcy

0,01

0,20

na 12 miesięcy

0,01

0,25

  • dla lokat oferowanych przez serwis internetowy (iPKO, iPKO biznes):

Lokata

do 249.999,99 zł

powyżej 249.999,99 zł

na 7 dni

0,01

0,05

na 14 dni

0,01

0,05

na 21 dni

0,01

0,05

na 1 miesiąc

0,01

0,10

na 2 miesiące

0,01

0,10

na 3 miesiące

0,01

0,15

na 6 miesięcy

0,01

0,20

na 12 miesięcy

0,01

0,25

Ponadto od 2 czerwca 2020 r. zmieniamy oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych dla klientów MSP wycofanych z oferty 1 kwietnia 2020 r. Aktualne stawki oprocentowania prezentuje poniższa tabela:

1) Lokata ze zmienną stopą procentową:

 Waluta

PLN

EUR

USD

Kwota minimalna

2 000

2 000

2 000

a) na 12 miesięcy

0,01%

0,01%

0,01%

b) na 6 miesięcy

0,01%

0,01%

0,01%

2) Lokata ze stałą stopą procentową:

 Waluta

PLN

EUR

USD

Kwota minimalna

2 000

2 000

2 000

a) na 3 miesiące

0,01%

0,01%

0,10%

b) na 1 miesiąc

0,01%

-

-