2020-04-09

Od 9 kwietnia 2020 r. zmieniamy oprocentowanie, niektórych produktów kredytowych.

Aktualne stawki oprocentowania:

I. POŻYCZKI I KREDYTY KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE W OFERCIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Dopuszczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  dla Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od dnia 1 października 2014 r. do dnia 29 lutego 2020 r. oraz Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od dnia 1 marca 2020 r.

0,00

2)  dla Posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

8,00

 

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

8,00

 

 1. Karty kredytowe

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty kredytowe:

Na warunkach
ogólnych 

Z opcją spłat ratalnych

Dla klientów przenoszących do PKO Banku Polskiego SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa,

Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard,

partnerska karta PKO VITAY,

PKO MasterCard Platinum,

PKO Visa Infinite

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                           8,00

Stopa

referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                          8,00

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p. 1)

 

 

 

                                           8,00

 1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

II. WYCOFANE Z OFERTY KREDYTY I POŻYCZKI KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych) udzielany do dnia 24 maja 2019 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych), z zastrzeżeniem ppkt 2

8,00

2)  Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych), aneksowany po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

8,00

  

 1. Pożyczka gotówkowa udzielana od dnia 25 kwietnia 2013 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”, z zastrzeżeniem ppkt 2

8,00

2)  Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

7,88

3)  Pożyczka gotówkowa, o której mowa w ppkt 1, udzielona klientom, którzy:

 

a)

przystąpili do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

b)

zakupili Kartę Kredytową PKO Banku Polskiego SA

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

c)

skorzystali z pożyczki gotówkowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych udzielonych poza PKO Bankiem Polskim SA

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

 

 1. Pożyczki udzielane do dnia 31 lipca 2015 r. przez SKOK „Wesoła”

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  Pożyczka konsumpcyjna Adm.

4,00

2)  Pożyczka odnawialna Adm.

8,00

 

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny) udzielany do dnia 19 kwietnia 2015 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm.), z zastrzeżeniem ppkt 2

8,00

2)  Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm.), aneksowany po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

8,00

 

 1. Pożyczka gotówkowa udzielana do dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  Pożyczka gotówkowa, z zastrzeżeniem ppkt 2

8,00

2)  Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

8,00

 

 1. Szybki serwis kredytowy udzielany od dnia 10 września 2007 r. do dnia 19 lutego 2012 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Szybki serwis kredytowy

8,00

  

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny) udzielany do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych

7,00

2)  nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, z zastrzeżeniem ppkt 3

8,00

3)  nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, aneksowane po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

8,00

 

 1. Szybki serwis kredytowy udzielany do dnia 9 września 2007 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem ppkt 2 albo we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

8,00

2)  w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

 

 1. Karty kredytowe wycofane z oferty
 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty bez  zmiany umowy po dniu 24 maja 2019 r.

Karty ze zmianą umowy  po dniu

24 maja 2019 r.

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Karty kredytowe - umowy zawarte do dnia 24 maja
2019 r.:

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa,

Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard,

partnerska karta PKO VITAY,

PKO MasterCard Platinum,

PKO Visa Infinite

8,00

8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

 

 

                  8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

 

 

                  8,00

Karta kredytowa oferowana do dnia 24 maja 2018 r.:

PKO Visa Electron STUDENT

8,00

x

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                  

                 8,00

x

Karty kredytowe oferowane do dnia 24 maja 2018 r.:

PKO Visa Gold,

PKO MasterCard Gold

8,00

8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                8,00

Karty kredytowe oferowane do dnia 13 stycznia 2017 r.:

PKO Visa Classic,

PKO MasterCard Standard

8,00

8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                8,00

Karty kredytowe oferowane do dnia 30 października 2014 r.:

MasterCard Platinum Adm.

Visa Gold payWave Adm.

Visa Classic payWave Adm.

Karta Kredytowa Adm.

MasterCard Aspiracje Gold Adm.

MasterCard Aspiracje Standard Adm.

8,00

x

x

x

Karty kredytowe oferowane do dnia 19 stycznia 2014 r.:

partnerska karta PKO VITAY (złota)

partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

8,00

8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                 8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                8,00

Karty kredytowe oferowane do dnia 20 października 2013 r.:

PKO MasterCard Electronic (błękitna)

PKO Visa Electron (błękitna)

8,00

8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                8,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                8,00

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

III. KREDYTY I POŻYCZKI NA CELE GOSPODARCZE ORAZ DOPUSZCZALNE SALDA DEBETOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes – zmienna stopa procentowa

8,00

2.

Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER (oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do dnia 13 lutego 2008 r.)

8,00

3.

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

8,00

4.

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców udzielone przed dniem 1 października 1996 r. w rachunku kredytowym

8,00

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 654/E/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.