2021-12-09

Od 9 grudnia 2021 r. zmieniamy oprocentowanie niektórych produktów kredytowych. Aktualne stawki oprocentowania:

 

I. POŻYCZKI I KREDYTY KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE W OFERCIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

1. Dopuszczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) dla Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od 1.10.2014 r. do 29.02.2020 r. oraz Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od 1.03.2020 r.

0,00

2) dla Posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

7,20

 

2. Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p.1)
10,50

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

3. Karty kredytowe

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty kredytowe

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Dla klientów przenoszących do PKO Banku Polskiego zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej

 • Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa
 • Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard
 • partnerska karta PKO VITAY
 • PKO MasterCard Platinum
 • PKO Visa Infinite

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

II. WYCOFANE Z OFERTY KREDYTY I POŻYCZKI KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych) udzielany do 24.05.2019 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych), z zastrzeżeniem ppkt 2

7,20

2) Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych), aneksowany po  24.05.2019 r.

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p.1)
10,50

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

2. Pożyczka gotówkowa udzielana od 25.04.2013 r. do 1.07.2016 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”, z zastrzeżeniem ppkt 2

8,35

2) Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

8,35

3) Pożyczka gotówkowa, o której mowa w ppkt 1, udzielona klientom, którzy:

 

a) przystąpili do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

b) kupili Kartę Kredytową PKO Banku Polskiego

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

c) skorzystali z pożyczki gotówkowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych udzielonych poza PKO Bankiem Polskim

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

 

3. Pożyczki udzielane do 31 lipca 2015 r. przez SKOK „Wesoła”

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Pożyczka konsumpcyjna Adm.

2,00

2) Pożyczka odnawialna Adm.

7,20

 

4. Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny) udzielany do 19 kwietnia 2015 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm.), z zastrzeżeniem ppkt 2

7,20

2) Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm.), aneksowany po 24.05.2019 r.

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p.1)
10,50

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

5. Pożyczka gotówkowa udzielana do 24 kwietnia 2013 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) Pożyczka gotówkowa, z zastrzeżeniem ppkt 2

8,35

2) Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

8,35

  

6. Szybki serwis kredytowy udzielany od 10 września 2007 r. do 19 lutego 2012 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Szybki serwis kredytowy

8,35

 

7. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny) udzielany do 31 sierpnia 2009 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych

Stopa lombardowa NBP + 6 p.p. 
8,25

2) nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, z zastrzeżeniem ppkt 3

7,20

3) nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, aneksowane po 24.05.2019 r.

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p.1) 
10,50

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

8. Szybki serwis kredytowy udzielany do 9 września 2007 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1) w oddziałach PKO Banku Polskiego z zastrzeżeniem ppkt 2 albo we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

8,35

2) w oddziałach PKO Banku Polskiego, w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

 

9. Karty kredytowe wycofane z oferty

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty bez zmiany umowy po 24.05.2019 r.

Karty ze zmianą umowy po 24.05.2019 r.

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Karty kredytowe - umowy zawarte do 24.05.2019 r.:

 • Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa,
 • Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard,
 • partnerska karta PKO VITAY,
 • PKO MasterCard Platinum,
 • PKO Visa Infinite

7,20

7,20

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

Karty kredytowe oferowane do 24.05.2018 r.:

 • PKO Visa Gold
 • PKO MasterCard Gold

Karty kredytowe oferowane do 13.01.2017 r.:

 • PKO Visa Classic
 • PKO MasterCard Standard

Karty kredytowe oferowane do 19.01.2014 r.:

 • partnerska karta PKO VITAY (złota)
 • partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

Karty kredytowe oferowane do 20.10.2013 r.:

 • PKO MasterCard Electronic (błękitna)
 • PKO Visa Electron (błękitna)

7,20

7,20

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

Karta kredytowa oferowana do 24.05.2018 r.:

 • PKO Visa Electron STUDENT
7,20  Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)
10,50

Karty kredytowe oferowane do 30.10.2014 r.:

 • MasterCard Platinum Adm.
 • Visa Gold payWave Adm.
 • Visa Classic payWave Adm.
 • Karta Kredytowa Adm.
 • MasterCard Aspiracje Gold Adm.
 • MasterCard Aspiracje Standard Adm.

7,20

x

x

x

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

 

III. KREDYTY I POŻYCZKI NA CELE GOSPODARCZE ORAZ DOPUSZCZALNE SALDA DEBETOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karta kredytowa PKO Euro Biznes – zmienna stopa procentowa

7,20

Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER (oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do 13.02.2008 r.)

7,20

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

7,20

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców udzielone przed 1.10.1996 r. w rachunku kredytowym

7,20

 

Podstawa: Uchwała Zarządu Banku nr 654/E/2016 z dnia 28.12.2016 r. z późniejszymi zmianami.