2022-06-10

Od 10 czerwca 2022 r. zmieniamy oprocentowanie, niektórych produktów kredytowych.

Aktualne stawki oprocentowania:

POŻYCZKI I KREDYTY KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE W OFERCIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Dopuszczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)       dla Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od 1 października 2014 r. do 29 lutego 2020 r. oraz Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od 1 marca

2020 r.

0,00

2)       dla Posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

14,00

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,00

 1. Karty kredytowe

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty kredytowe:

Na warunkach
ogólnych 

Z opcją spłat ratalnych

Dla klientów przenoszących do PKO Banku Polskiego zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa,

Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard,

partnerska karta PKO VITAY,

PKO MasterCard Platinum,

PKO Visa Infinite

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                            18,00

Stopa

referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                          18,00

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p. 1)

 

 

                                            18,00

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

WYCOFANE Z OFERTY KREDYTY I POŻYCZKI KONSUMPCYJNE ORAZ KARTY KREDYTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych) udzielany do 24 maja 2019 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)    Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych), z zastrzeżeniem ppkt 2

14,00

2)    Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych), aneksowany po 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,00

 1. Pożyczka gotówkowa udzielana od 25 kwietnia 2013 r. do 1 lipca 2016 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)    Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”, z zastrzeżeniem ppkt 2

12,35

2)    Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

12,35

3)    Pożyczka gotówkowa, o której mowa w ppkt 1, udzielona klientom, którzy:

 

a)

przystąpili do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

b)

kupili Kartę Kredytową PKO Banku Polskiego

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

c)

skorzystali z pożyczki gotówkowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych udzielonych poza PKO Bankiem Polskim

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 1 p.p.

 1. Pożyczki udzielane do 31 lipca 2015 r. przez SKOK „Wesoła”

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)    Pożyczka konsumpcyjna Adm.

2,00

2)    Pożyczka odnawialna Adm.

7,20

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny) udzielany do 19 kwietnia 2015 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)      Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm.), z zastrzeżeniem ppkt 2

14,00

2)    Kredyt w rachunku płatniczym (PKO Kredyt Odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm.), aneksowany po 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,00

 1. Pożyczka gotówkowa udzielana do 24 kwietnia 2013 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)    Pożyczka gotówkowa, z zastrzeżeniem ppkt 2

12,35

2)    Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

12,35

 1. Szybki serwis kredytowy udzielany od 10 września 2007 r. do 19 lutego 2012 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)      Szybki serwis kredytowy

12,35

 1. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny) udzielany do 31 sierpnia 2009 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)  objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych

Stopa lombardowa

NBP + 6 p.p.

 

12,50

2)  nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, z zastrzeżeniem ppkt 3

14,00

3)  nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1, aneksowane po 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,00

 1. Szybki serwis kredytowy udzielany do 9 września 2007 r.

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1)    w oddziałach PKO Banku Polskiego, z zastrzeżeniem ppkt 2 albo we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

12,35

2)    w oddziałach PKO Banku Polskiego, w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 p.p.

 1. Karty kredytowe wycofane z oferty
 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Karty bez  zmiany umowy po 24 maja 2019 r.

Karty ze zmianą umowy  po

24 maja 2019 r.

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Na warunkach ogólnych

Z opcją spłat ratalnych

Karty kredytowe - umowy zawarte do 24 maja
2019 r.:

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa,

Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard,

partnerska karta PKO VITAY,

PKO MasterCard Platinum,

PKO Visa Infinite

14,00

14,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

 

 

18,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

 

                  18,00

Karta kredytowa oferowana do 24 maja 2018 r.:

PKO Visa Electron STUDENT

14,00

x

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

                  

18,00

x

Karty kredytowe oferowane do 24 maja 2018 r.:

PKO Visa Gold,

PKO MasterCard Gold

14,00

14,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

18,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

18,00

Karty kredytowe oferowane do 13 stycznia 2017 r.:

PKO Visa Classic,

PKO MasterCard Standard

14,00

14,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

18,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

18,00

Karty kredytowe oferowane do 30 października 2014 r.:

MasterCard Platinum Adm.

Visa Gold payWave Adm.

Visa Classic payWave Adm.

Karta Kredytowa Adm.

MasterCard Aspiracje Gold Adm.

MasterCard Aspiracje Standard Adm.

7,20

x

x

x

Karty kredytowe oferowane do 19 stycznia 2014 r.:

partnerska karta PKO VITAY (złota)

partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

14,00

14,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                 18,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                18,00

Karty kredytowe oferowane do 20 października 2013 r.:

PKO MasterCard Electronic (błękitna)

PKO Visa Electron (błękitna)

14,00

14,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

18,00

Stopa referencyjna NBP + 12 p.p. 1)

 

                18,00

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

KREDYTY I POŻYCZKI NA CELE GOSPODARCZE ORAZ DOPUSZCZALNE SALDA DEBETOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes – zmienna stopa procentowa

14,00

2.

Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER (oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do 13 lutego 2008 r.)

14,00

3.

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

14,00

 

Podstawa:

Uchwała Zarządu Banku nr 654/E/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.