2019-08-30

1 października 2019 r. zmienia się treść regulaminów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany wynikają przede wszystkim z wprowadzenia postanowień umożliwiających płatności mobilne.  

1. Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej („Regulamin rachunków”)

Podstawowe zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zapisów umożliwiających płatności telefonem,

b) doprecyzowania sposobu korzystania z aplikacji mobilnej,

c) doprecyzowania zapisów w zakresie wprowadzenia usługi wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie rachunków, mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy rachunku bieżącego z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/Regulaminie rachunków.

2. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes („Regulamin karty kredytowej”)

Podstawowe zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zapisów umożliwiających płatności telefonem,

b) zmiany zapisów w zakresie rozwiązania umowy.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian wprowadzanych w Regulaminie karty kredytowej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o wydanie i używanie karty kredytowej PKO typu Biznes w ciągu miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie karty kredytowej PKO typu Biznes nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/Regulaminie karty kredytowej.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

Regulaminy są dostępne w plikach do pobrania.