2022-07-04

1 września 2022 r. zmieniamy Regulamin rachunków bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej.

Najważniejsze zmiany:

  • uprościliśmy język regulaminu,
  • wprowadziliśmy informacje o nowej funkcji, która wkrótce będzie dostępna w serwisie internetowym iPKO – wieloosobowy dostęp do iPKO,
  • wprowadziliśmy zmiany porządkowe oraz zapisy dotyczące planowanego uruchomienia adresu do doręczeń elektronicznych,
  • doprecyzowaliśmy przesłanki zmiany opłat, prowizji, oprocentowania i regulaminu.

Nowy regulamin znajdziesz na stronie PKO Banku Polskiego oraz w oddziałach banku.

Jeśli nie akceptujesz zmian w regulaminie, możesz wypowiedzieć umowę rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli zdecydujesz się rozwiązać umowę, okres wypowiedzenia to 30 dni.

Jeśli akceptujesz postanowienia regulaminu, nie musisz podejmować żadnych działań – regulamin w nowym brzmieniu będzie obowiązywał od 1 września 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą lub z infolinią pod numerem telefonu +48 81 535 66 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Pliki do pobrania