2020-05-28

Od 1 lipca 2020 r. zmieniamy Regulamin rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA (Regulamin).

Najważniejsze zmiany:

  1. kwestie wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która rozszerza standardy ochrony prawnej w zakresie klauzul abuzywnych przewidziane do tej pory dla konsumentów na przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. Podstawowe zmiany w Regulaminie dotyczą przesłanek zmiany oprocentowania, Taryfy i wypowiedzenia umowy rachunku,
  2. regulacje dotyczące natychmiastowych transakcji wymiany walut (FX SPOT) oraz platformy iPKO dealer,
  3. wycofanie z oferty banku Depozytu Automatycznego i Rachunku Dynamicznego,
  4. zasady działania rachunku subwencji otwieranego i prowadzonego w związku z uruchomieniem Rządowego Programu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”.

Dzięki zmianie Regulaminu, od 1 lipca 2020 r. klienci rynku korporacyjnego posiadający rachunki bankowe i nie posiadający zawartych z Bankiem Umów ramowych w zakresie współpracy na rynku finansowym, będą mieli możliwość zawierania  natychmiastowych transakcji wymiany walut (FX SPOT) telefonicznie (negocjując kurs walutowy z dealerem) lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej (platforma iPKO dealer) na podstawie umowy rachunku bankowego i Regulaminu. Szczegółowe informacje o usłudze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (zakładka ‘Produkty skarbowe’) lub u doradców.

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter porządkowy.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli wypowiedzą Państwo umowę, jej rozwiązanie nastąpi  z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w Regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pkobp.pl.

Regulamin rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego (Pobierz PDF)