2021-07-16

Od 17 sierpnia 2021 r. zmieniamy Regulamin rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim.

Najważniejsze zmiany:

  • dostosowujemy postanowienia Regulaminu do nowej funkcji kart debetowych - umożliwiamy powiązanie karty w PLN z rachunkiem walutowym,
  • wprowadzamy definicję aplikacji mobilnej iPKO biznes i opisujemy jej funkcje,
  • włączamy do Regulaminu postanowienia dotyczące usług „Rachunki Wirtualne” i „Wypłaty Masowe”.

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter porządkowy.

Zgodnie z Regulaminem, jeśli Posiadacz rachunku nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Po wypowiedzeniu umowy, zostanie ona rozwiązana. Termin i warunki wypowiedzenia umowy określa Regulamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.pkobp.pl.