2020-06-09

1 lipca 2020 r. zmieni się treść Regulaminu rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim. Większość zmian wynika z dostosowania się banku do przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Pozostałe zmiany to:

  • postanowienia dotyczące składania reklamacji,
  • doprecyzowanie, że do zasad i sposobu realizacji rozliczeń pieniężnych i polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, będzie obowiązywał Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w regulaminie, mogą wypowiedzieć umowę rachunku lokacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest na to 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i liczy się go  od dnia dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa wygaśnie