2017-05-15

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017r.  zmianie ulegają niektóre postanowienia  „Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej typu Business („Regulamin”).

Głównymi zmianami w Regulaminie jest dodanie zapisów dotyczących operacji zbliżeniowych, w związku z uruchomieniem od 1 lipca 2017 r.  możliwości dokonania takich operacji kartami PKO  Euro Biznes oraz PKO MasterCard Business Adm. (par.2 pkt.25)

Dodatkowo została zmieniona definicja dziennego limitu operacji internetowych pod kątem uwzględnienia w nim wszystkich operacji wykonywanych za pośrednictwem karty w internecie (§ 2 pkt.13)

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

W przypadku braku akceptacji w/w zmian są Państwo uprawnieni w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji do wypowiedzenia umowy o wydawanie i używanie karty kredytowej PKO typu Biznes. Brak wypowiedzenia umowy/umów w powyższym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zmieniony Regulamin