2022-04-01

Od 1 kwietnia 2022 r. zmienia się wartość stopy bazowej 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stopa obowiązująca w stosunku rocznym

1.

Stopa bazowa obowiązująca od 1 kwietnia 2022r.

1,4%