2022-06-01

Od 1 czerwca 2022 r. ulegnie zmianie wartość stopy bazowej.

Lp.

Wyszczególnienie

Stopa obowiązująca w stosunku rocznym

1.

Stopa bazowa obowiązująca od 1 czerwca 2022r.

2,9%