2022-09-01

Od 1 września 2022 r. ulegnie zmianie wartość stopy bazowej.

Lp.

Wyszczególnienie

Stopa obowiązująca w stosunku rocznym

1.

Stopa bazowa obowiązująca od 1 września 2022r.

3,9%