2022-11-01

Od 1 listopada 2022 r. ulegnie zmianie wartość stopy bazowej.

Lp.

Wyszczególnienie

Stopa obowiązująca w stosunku rocznym

1.

Stopa bazowa obowiązująca od 1 listopada 2022 r.

4,5%