2021-08-31

Od 1 października 2021 roku:

  • rezygnujemy z pobierania opłaty za świadczenie usługi Wypłaty Masowe oraz wprowadzamy nową niższą opłatę za realizację zlecenia w ramach tej usługi w bankomatach naszego Banku,
  • podwyższamy opłatę za niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie,
  • będziemy naliczać opłaty za realizację przelewu krajowego w walutach wymienialnych między rachunkami prowadzonymi w PKO Banku Polskim S.A., składanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej,
  • będziemy pobierać opłatę za świadczenie usługi Polecenie Zapłaty, za każdy obsługiwany rachunek bankowy wskazany do obsługi Polecenia Zapłaty, a nie jak dotychczas - od zawartej umowy,
  • wprowadzamy nową opłatę za raporty elektroniczne w formatach innych, niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski S.A. sporządzane w oparciu o dane archiwalne,
  • wyłączamy z opłat za wysokie salda rachunki VAT,
  • podwyższamy opłatę za realizację zajęcia egzekucyjnego z rachunku oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego.

Nie będziemy pobierać  opłat za samodzielną aktywację przez klienta usługi Rachunki Wirtualne lub zmianę parametryzacji tej usługi, dokonywanej za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO biznes. Poinformujemy o udostępnieniu tej możliwości odrębnym komunikatem.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wszystkich zmian.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat od 1 października 2021 r.

Nowa Taryfa prowizji i opłat  od 1 października 2021 r.

Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.