2021-11-30

Od 1 stycznia 2022 roku:

  • odstępujemy od pobierania miesięcznej opłaty podstawowej i dodatkowej za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bankowych,
  • powiększamy opłaty za utrzymywanie wysokich sald na rachunkach bankowych prowadzonych w walutach, dla których aktualne stawki stopy depozytowej wykazują ujemne wartości, tj. w przypadku CHF o 0,01 p.p. oraz w przypadku EUR o 0,02 p.p.,
  • podwyższamy opłatę za wydanie bezpiecznych kopert do bilonu 9,3 kg (100 sztuk).

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wszystkich zmian.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat od 1 stycznia 2022 r.

Nowa Taryfa prowizji i opłat  od 1 stycznia 2022 r

Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.