2020-10-30

Od 1 grudnia 2020 roku:

1. wprowadzamy opłaty za:

  • przelew krajowy otrzymywany (w przypadku, gdy liczba przelewów otrzymanych przez klienta w danym miesiącu przekroczy 10.000 szt.),
  • realizację przelewu Express Elixir (od momentu udostępnienia usługi),
  • realizację przelewu walutowego wewnętrznego (termin rozpoczęcia naliczania opłaty w nowej wysokości zostanie podany z zachowaniem dotychczasowej formy komunikacji),
  • obsługę polecenia zapłaty od strony Odbiorcy: za uruchomienie usługi oraz za jej świadczenie,
  • aktywację usługi PKO Rachunki Wirtualne,
  • w zakresie rachunków Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych: za rejestrację Nabywcy, za przekazanie do banku dokumentów w formie papierowej (dokumenty składane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na wskazaną skrzynkę poczty internetowej przyjmowane są bezpłatnie),
  • złożenie wniosku dostępnego w module Wnioski iPKO biznes, w inny sposób niż poprzez ten moduł,
  • w zakresie kart bankowych: za nadanie kodu PIN przesyłanego pocztą, za raporty elektroniczne z operacjami kartowymi w formacie MT940 (raporty w formatach pdf i txt są bezpłatne), za raport elektroniczny z operacjami kartowymi w formacie pdf przesyłany na skrzynkę poczty internetowej Użytkownika karty, za rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę limitu globalnego.

2. Doprecyzowujemy zasady pobierania opłat za utrzymywanie wysokiego salda na koniec roku, za utrzymywanie wysokiego salda miesięcznego oraz za utrzymywanie wysokiego salda w walutach z ujemnymi stawkami stopy depozytowej (stawki stopy depozytowej podawane są w wartościach bezwzględnych).

Od 1 stycznia 2021 roku:

  1. Wprowadzamy stawkę taryfową dla miesięcznej opłaty za utrzymywanie wysokiego salda (opłata podstawowa i dodatkowa). Jej wartość będzie wynosić 0,04% a nie tak jak dotychczas - do negocjacji.
  2. Obniżamy opłatę za utrzymywanie wysokiego salda na koniec roku do wysokości 0,32% (poprzednio 0,38%) oraz zmieniamy sposób jej naliczania, tj. od nadwyżki salda na koniec roku w stosunku do salda średniorocznego.

Zgodnie z właściwym Regulaminem, jeśli nie zgadzają się Państwo na zmianę Taryfy, mogą Państwo rozwiązać umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Mogą to Państwo zrobić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia, uznamy, że akceptują Państwo zmiany.

 

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat od 1 grudnia 2020 r. 

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat od 1 stycznia 2021 r. 

Nowa Taryfa prowizji i opłat  od 1 grudnia 2020 r. 

Nowa Taryfa prowizji i opłat  od 1 stycznia 2021 r.