2019-05-30

Od 1 lipca 2019 r. zmienia się Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów rynku korporacyjnego:

  • w związku z udostępnieniem nowych funkcji w zakresie przelewów zagranicznych (m.in. „Oczekiwanie na środki”, możliwość zdefiniowania zlecenia stałego dla przelewu zagranicznego), opłata za realizację przelewu zagranicznego (innego niż SEPA, EOG w EUR czy PKO Intercompany Payments) zostaje podwyższona,
  • wysokość opłaty za realizację zlecenia płatniczego w ramach PKO Masowe Wypłaty zostaje dostosowana do analogicznej, z punktu widzenia kosztów, opłaty za wypłatę gotówkową otwartą.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wszystkich zmian.

Aby ułatwić analizę zmian, zostały przygotowane:

1) Wykaz zmian w Taryfie

  Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Klientów rynku korporacyjnego - od 1 lipca 2019 r.

2) Nową, zmienioną Taryfę

 Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Klientów rynku korporacyjnego - od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z właściwym Regulaminem - w przypadku braku akceptacji zmian Taryfy, istnieje możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

Brak wypowiedzenia umowy w powyższych terminach oznacza akceptację wprowadzanych zmian.