2019-11-15

Od 15 grudnia 2019 r. zmieniamy niektóre opłaty dla klientów korporacyjnych. Najważniejsze zmiany w Taryfie:

  • zmieniamy wybrane opłaty związane z obsługą gotówkową.
  • ujednolicamy opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów w kraju oraz za granicą poprzez obniżenie stawek za wypłaty za granicą do poziomu stawek za wypłaty w kraju,
  • ujednolicamy opłaty za wychodzące przelewy SORBNET2 oraz EOG w EUR poprzez dostosowanie stawek za przelewy EOG w EUR do poziomu stawek za przelewy SORBNET2,
  • nie będziemy pobierać opłat za przychodzące przelewy SEPA i EOG w EUR,
  • ujednolicamy opłaty za wychodzące przelewy krajowe oraz SEPA, poprzez dostosowanie stawek za przelewy SEPA do poziomu stawek za przelewy krajowe,
  • wyodrębniamy opłatę za przelewy SWIFT Global Payments Innovation, które umożliwiają przesyłanie pieniędzy między bankami w różnych krajach w krótszym czasie oraz pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnej o zaksięgowaniu środków u kontrahenta. Nowa opłata wynosi 0,4% kwoty operacji (nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 300 zł),
  • zmieniamy opłaty za niektóre czynności związane z manualną obsługą dyspozycji u pracownika banku (m.in. obsługa przelewów zlecanych w formie papierowej, wyciągów papierowych, zaświadczeń, opinii),

Dodatkowo wprowadzamy możliwość samodzielnego wnioskowania w systemie iPKO biznes o otwarcie lub zamknięcie rachunku pomocniczego oraz dodania lub usunięcia użytkowników. Samodzielna realizacja tych usług w iPKO biznes odbywa się bezkosztowo. W przypadku jeśli będą Państwo zlecać te usługi u pracownika banku, koszt ich realizacji wyniesie 300 zł.

Zgodnie z właściwym Regulaminem, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Taryfy, istnieje możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznacza akceptację wprowadzanych zmian.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat obowiązującej od 15 grudnia 2019 r. 

Nowa Taryfa prowizji i opłat obowiązująca od 15 grudnia 2019 r.