2019-03-08

Od 15 kwietnia 2019 r. PKO Bank Polski wprowadza w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Klientów rynku korporacyjnego następujące zmiany:

  • wszystkie dotychczasowe karty PKO Visa Business Electron będą wydawane jako PKO Visa Business,
  • z działu dotyczącego produktów finansowania handlu, usuwa się stawkę za sporządzenie zmiany do projektu akredytywy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wszystkich zmian.

Aby ułatwić Państwu analizę zmian w ofercie, przygotowano:

1) Wykaz zmian w Taryfie

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Klientów rynku korporacyjnego - od 15 kwietnia 2019 r.

2) Nową, zmienioną Taryfę

Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Klientów rynku korporacyjnego - od 15 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z właściwym Regulaminem - w przypadku braku akceptacji zmian Taryfy, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

Brak wypowiedzenia umowy w powyższych terminach oznacza akceptację wprowadzanych zmian.