2019-02-25

Informujemy, że od 1 marca 2019 r. zmianie ulega Taryfa dla małych i średnich przedsiębiorstw w Części XI Inne czynności  Dziale II. Inne usługi świadczone na życzenie Klienta w zakresie ustalenia nowej opłaty za korzystanie z usługi Asystent firmowy w serwisie internetowym iPKO w następującej wysokości:

  1. dla pakietu podstawowego – 0,00 zł
  2. dla pakietu rozszerzonego:
    a) w miesiącu pierwszej aktywacji usługi i przez pierwsze 3 miesiące od miesiąca następującego po miesiącu aktywacji usługi – 0,00 zł
    b) od 4 miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktywacji usługi – opłata pobierana za dany miesiąc z góry – 7,00 zł

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy w pliku do pobrania poniżej.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw  w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. , mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu tej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie lub regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Pliki do pobrania