2019-03-27

Informujemy, że od 8 czerwca 2019 r. zmianie ulega Taryfa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Taryfa):

  1. w Części II PAKIETY I RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU) w Dziale I PAKIETY OPARTE NA RACHUNKU BIZNES PARTNER W ADMINISTROWANIU w Rozdziale I Pakiety otwarte do dnia 26 czerwca 2016 r. i Rozdziale II Pakiety otwarte do dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz Dziale II PAKIETY OPARTE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM W ADMINISTROWANIU i Dziale III RACHUNKI W ADMINISTROWANIU znosi się opłatę za udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer.
  2. W Części III:
    a) W Dziale I doprecyzowuję się sposób pobierania opłaty za wydanie kart debetowych i charge lub każdorazowe wznowienie tych kart określając iż opłata pobierana jest za każdy 12-miesięczny okres ważności karty,
    b) W Dziale I oraz Dziale II nazwę karty „Karta PKO VISA Business Electron” zastępuję się nazwą „PKO VISA Business” ,
    Jednocześnie w działach tych dokonano zmian porządkowych w zakresie przypisów.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, które są zawarte w poniższych plikach do pobrania.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. (Regulamin) , mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu tej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie lub Regulaminie.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.