2020-09-30

Od 5 października 2020 r. zawieszamy do odwołania oferowanie Rachunków lokat terminowych na warunkach negocjowanych dla Klientów korporacyjnych.

Rachunki lokat terminowych na warunkach negocjowanych otwarte do 4 października będą prowadzone na dotychczasowych warunkach (również w zakresie oprocentowania). Środki z rachunku zamkniętej lokaty wraz z odsetkami przekażemy na rachunek, z którego zostały pobrane na otwarcie lokaty albo na inny rachunek wskazany przez klienta1.

 

1 § 51 Regulaminu rachunków bankowych dla Klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA.