2020-04-17

PKO Bank Polski prowadzi rachunki lokat terminowych na warunkach standardowych dla walut oraz kwot minimalnych określonych poniżej: 

1

2

Waluta

Kwota minimalna

PLN

100 000

USD

30 000

GBP

25 000

Oprocentowanie lokat terminowych w PLN:

1

2

 Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1) ze zmienną stopą procentową, zadeklarowane na okres:

    a)  12 miesięcy

0,01

    b)   6 miesięcy

0,01

2) ze stałą stopą procentową, zadeklarowane na okres:

   a)  3 miesięcy

0,01

   b)  2 miesięcy

0,01

   c)  1 miesiąca

0,01

   d)  21 dni

0,01

   e)  14 dni

0,01

   f)   7 dni

0,01

Oprocentowanie lokat terminowych w USD i GBP:

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3

 

USD

GBP

Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych

1) ze zmienną stopą procentową, zadeklarowane na okres:

    a) 12 miesięcy

0,01

0,01

    b)  6 miesięcy 

0,01

0,01

2) ze stałą stopą procentową, zadeklarowane na okres:

    a) 3 miesięcy

0,01

0,01

    b) 1 miesiąca

0,01

0,01

    c) 21 dni

0,01

0,01

    d) 14 dni

0,01

0,01

    e) 7 dni

0,01

0,01

Od 20 kwietnia 2020 r. bank wycofa z oferty lokaty terminowe w walucie EUR ze zmienną stopą procentową i z tym dniem zaprzestanie naliczania oprocentowania i wypłaty odsetek.

Informujemy również, o zakończeniu współpracy dotyczącej prowadzenia rachunków lokat terminowych w walucie EUR ze stałą stopą procentową. Oprocentowanie tych lokat, nie zmieni się do końca zadeklarowanego terminu.