2020-07-03

Od 6 lipca 2020 r. zawieszamy do odwołania oferowanie lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw.

Lokaty otwarte do 5 lipca 2020 r. będą prowadzone na dotychczasowych warunkach, a w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego zostaną zamknięte. Środki z rachunku zamkniętej lokaty wraz z odsetkami przekażemy na rachunek, z którego zostały pobrane na otwarcie lokaty albo na inny rachunek wskazany przez klienta 1.

 

1 § 88 Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej