2019-02-28

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku karty PKO Visa Business Electron oraz Visa Business Electron Adm. będą wydawane odpowiednio pod nazwą PKO Visa Business i Visa Business Adm. (bez oznaczenia Electron).

Wydawane nowe karty PKO VISA Business oraz Visa Business Adm. posiadają tę samą funkcjonalność, co dotychczasowe karty PKO VISA Business Electron i Visa Business Electron Adm. Opłaty pobierane przez Bank za kartę PKO Visa Business i Visa Business Adm. pozostają nie zmienione.