2020-02-17

PKO Bank Polski S.A. informuje, że od dnia 17.02.2020 r. Bank prowadzi rachunki lokat terminowych na warunkach negocjowanych dla walut oraz kwot minimalnych określonych poniżej:

 1. dla firm oraz przedsiębiorstw

  Waluta

  Kwota minimalna

  PLN

  250 000

  USD

  50 000

 2. dla klientów z segmentu korporacyjnego

  Waluta

  Kwota minimalna

  PLN

  1 000 000

  USD

  250 000

  GBP

  250 000

  CZK

  6 000 000

Postanowienia niniejszego komunikatu mają zastosowanie od dnia 17 lutego 2020 r.