2018-12-21
 1. Wprowadzenie do oferty produktowej PKO Bank Polski SA Niederlassung Deutschland nowej usługi bankowości elektronicznej EBICS
  Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem do oferty produktowej PKO Bank Polski SA Niederlassung Deutschland nowej usługi bankowości elektronicznej EBICS, 1 stycznia 2019 r. do Warunków sprzedaży w Oddziale w Niemczech wprowadza się nowe stawki za wdrożenie i korzystanie z systemu EBICS.
 2. Zmiany Warunków sprzedaży w Oddziale w Niemczech
  Ponadto, 1 marca 2019 r. Warunki sprzedaży w Oddziale w Niemczech ulegają dalszym zmianom:
  • obniżone zostaje oprocentowanie na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych w walutach EUR, USD, GBP i PLN,
  • w przypadku przelewów wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego zastosowanie instrukcji kosztowej OUR oraz BEN nie będzie już dopuszczalne (w następstwie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 do porządku prawnego krajów członkowskich Unii Europejskiej),
  • wprowadza się inne zmiany o charakterze porządkowym.

Aby ułatwić Państwu analizę zmian w ofercie, przygotowano:

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy Klienta z PKO Bankiem Polskim SA Niederlassung Deutschland, mają Państwo możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego ze skutkiem natychmiastowym przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

Jeśli nie zgłoszą Państwo braku akceptacji wprowadzanych zmian przed 1 marca 2019 r. uznaje się je za zatwierdzone.