2019-11-29

Od 15 grudnia 2019 r. dostosowujemy opłatę za wypłaty z bankomatów za granicą do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Od 1 lutego 2020 r.

  • wprowadzamy opłatę za przelew wewnętrzny,
  • zmieniamy opłaty za przelewy SEPA,
  • zmieniamy sposób pobierania opłaty za bankowość elektroniczną iPKO biznes i EBICS,

oraz wprowadzamy zmiany o charakterze redakcyjnym. 

Uprzejmie prosimy o akceptację zmian. W przypadku braku akceptacji mają Państwo możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych objętej zmianami ze skutkiem natychmiastowym lub od daty wskazanej przez Państwa przed datą obowiązywania wskazanych zmian.

Jeśli nie zgłoszą Państwo braku akceptacji wprowadzanych zmian przed 1 lutym 2020 r., uznane będą za zatwierdzone.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wszystkich zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.