2020-12-11

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniamy Zasady dokonywania wpłat i wypłat zamkniętych w PKO Banku Polskim SA (Zasady).

Zmiana polega na dostosowaniu Zasad do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Ta ustawa rozszerza standardy ochrony prawnej w zakresie klauzul abuzywnych przewidziane do tej pory dla konsumentów na przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. W związku z tym punkt 28 Zasad otrzymał  nowe brzmienie. Pozostałe zmiany w Zasadach mają charakter porządkowy.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli wypowiedzą Państwo umowę, jej rozwiązanie nastąpi z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w podpisanej umowie dotyczącej dokonywania wpłat i wypłat zamkniętych.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Zasady dokonywania wpłat i wypłat zamkniętych w PKO Banku Polskim SA (Pobierz PDF)

 

Pliki do pobrania