2019-07-15

English version below ↓

Od dnia 31 lipca 2019 r. zmianie ulegają Zasady dokonywania wpłat i wypłat zamkniętych w PKO Banku Polskim. Najważniejsze z nich dotyczą m.in.:

  • sposobu formowania wpłat zamkniętych w formie uporządkowanej
  • konieczności dostarczenia na prośbę Banku dokumentów potrzebnych do weryfikacji limitu wpłat zamkniętych
  • informacji o udostępnieniu klientom filmu instruktażowego z obsługi wrzutni on-line

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Zasad

 


 

As of 31 July 2019, the Principles of making closed cash deposits and withdrawals in PKO Bank Polski are changed. The most important changes refer to:

  • mode of arranging closed cash deposits in an ordered form
  • necessity of delivery, at the Bank's request, of documents necessary for verifying the limit of closed cash deposit
  • information about making an instruction film on the servicing of an on-line depository available to the customers

Please read the full text of the new Principles