2020-08-31

Od 1 września 2020 r. zmienia się oprocentowanie wybranych produktów depozytowych wycofanych z oferty, opartych na zmiennej stopie procentowej w okresie umownym.
Nowe oprocentowanie prezentują poniższe tabele:

Rachunek lokacyjny IKE (oferowany do 31 grudnia 2015 r.)>

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

0,10

 

Lokata Dynamiczna Adm. (oferowana do 19 kwietnia 2015 r.)
WyszczególnienieZmienna stopa procentowa w skali roku (w %) w poszczególnych miesiącach okresu umownego
dla 1. miesiąca0,01
dla 2. miesiąca0,01
dla 3. miesiąca0,01
dla 4. miesiąca0,01
dla 5. miesiąca0,01
dla 6. miesiąca0,01
dla 7. miesiąca0,01
dla 8. miesiąca0,01
dla 9. miesiąca0,01
dla 10. miesiąca0,01
dla 11. miesiąca0,01
dla 12. miesiąca0,01