2021-01-27

Od 1 lutego 2021 r. zmieniamy oprocentowanie wkładów na wybranych Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, opartych na zmiennej stopie procentowej.

Nowe oprocentowanie poniżej:

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (bez prawa do premii gwarancyjnej) wystawiane od 1 lutego 2002 r. oraz od 31 marca 2008 r. do 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” – wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż:

Wyszczególnienie:

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

12 miesięcy

0,01

24 miesiące

0,01

36 miesięcy

0,01

48 miesięcy

0,01

60 miesięcy

0,01

 

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) wystawione do 23 października 1990 r., których właściciele zawarli w okresie od 14 maja 2002 r. do 9 października 2016 r. umowę o dodatkowych możliwościach oszczędzania na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do 23 października 1990 r. i systematycznie oszczędzali przez okres nie krótszy niż:

Wyszczególnienie:

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

12 miesięcy

0,05

24 miesiące

0,05

36 miesięcy

0,05

48 miesięcy

0,05

60 miesięcy

0,05

 

Wkłady na Oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (bez prawa do premii gwarancyjnej) wystawiane po 23 października 1990 r. do 31 stycznia 2002 r. wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

0,01